::::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ::::::

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

แนวข้อสอบช่างยนต์ระดับปวช.

แนวข้อสอบแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวช.

แนวข้อสอบแผนกการบัญชีระดับปวช.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

115/3 ม.13 ถนนชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 056-761552 โทรสาร 056-761552

ผู้ดูแลเว็บไซต์ อ.ประภัสสร โตค้างพลู imobile_43@hotmail.com