Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ
    ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฝึกงาน
  ป้อนชื่อที่ต้องการค้นหา:
     
ประเภทธุรกิจ :

ลำดับที่
รายชื่อสถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจ
1 ItLand ร้านคอมพิวเตอร์
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน สถานที่ราชการ
3 ที่ทำการอำเภอชนแดน สถานที่ราชการ
4 ธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดน ธนาคาร
5 ธนาคารออมสินสาขาชนแดน ธนาคาร
6 ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านคอมพิวเตอร์
7 ร้านชนแดนอิเล็กทรอนิกส์ ร้านซ่อมไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8 ร้านดีอิเล็กทรอนิกส์ ร้านซ่อมไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
9 ร้านพี่เจ๊ก ร้านคอมพิวเตอร์
10 ร้านพี่เต้ ร้านคอมพิวเตอร์
11 ร้านสมทวินอิเล็กทรอนิกส์ ร้านซ่อมไฟฟ้า และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12 โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาล / ศูนย์บำบัด
13 โรงรับจำนำ สถานที่ราชการ
14 เสี่ยหม่ำรับเหมา ออกแบบ / ก่อสร้าง
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ราชการ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สถานที่ราชการ
17 อู่ช่างไท อู่ซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์
18 อู่ช่างเปี๊ยก อู่ซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์
19 อู่ช่างโอเล่ อู่ซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์
20 อู่มงคล อู่ซ่อมรถยนต์ / จักรยานยนต์

 
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College copy @ rigth 2015
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่