Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ
>>   แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 4 วันที่: 10 ธันวาคม 2557
>>   แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 3 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557
>>   แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่: 10 ตุลาคม 2557
>>   แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 1 วันที่: 26 ตุลาคม 2557
>>   ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่: 15 ตุลาคม 2557
>>   การลงทะเบียนการฝึกงานในส่วนของนักศึกษาฝึกงาน วันที่: 06 ตุลาคม 2557
>>   แจ้งข่าวการฝึกงานของนักศึกษา ระดับ ปวช 2554 วันที่: 30 กันยายน 2557
>>   ยินดีต้อนรับ สำหรับสมาชิกทุกท่านสู่ระบบประเมินผลการฝึกงาน วันที่: 01 ตุลาคม 2557
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College copy @ rigth 2015
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่