Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ
   รับเคาะพ่นสี รถยนต์ทุกชนิด   สถานประกอบการ: อู่ช่างไท วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2557
   รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   สถานประกอบการ: ร้านชนแดนอิเล็กทรอนิกส์ วันที่: 09 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College copy @ rigth 2015
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่