ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว: แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 2
   
รายละเอียด : ขอแจ้งให้่อาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการอนุมัติการประเิมินผลการฝึกงานครั้งที่ 2 โดยให้ทำการอนุมัติการประเมินผลตั้งวันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
   
   
ผู้นำเสนอ: Admin วันที่: 10 ตุลาคม 2557  เวลา:17:51:48