ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว: ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
   
รายละเอียด : สำหรับอาจารย์ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ เกี่ี่ยวกับการใช้หรือยังไม่เข้าใจในการทำงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานความร่วมมือ
   
   
ผู้นำเสนอ: Admin วันที่: 15 ตุลาคม 2557  เวลา:17:38:24