Untitled Document
>> หน้าหลัก
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ลงทะเบียนการฝึกงาน
>> สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
>> สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
>> สำหรับสถานประกอบการ
>> ข่าวสารจากสถานประกอบการ
>> ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
>> วัตถุประสงค์ของระบบ
>> เข้าสู่ระบบ


  จำนวนผู้เข้าชม:

แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 4    [อ่านต่อ]
 
แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 3    [อ่านต่อ]
 
แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 2    [อ่านต่อ]
 
แ้จ้งให้อาจารย์ปรึกษา ดำเนินการอนุมัติการประเมินผลการฝึกงาน ครั้งที่ 1    [อ่านต่อ]
 
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา     [อ่านต่อ]
 
 

เอกสารและคู่มือ
 

Untitled Document
   รับเคาะพ่นสี รถยนต์ทุกชนิด   สถานประกอบการ: อู่ช่างไท วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2557
   รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   สถานประกอบการ: ร้านชนแดนอิเล็กทรอนิกส์ วันที่: 09 กุมภาพันธ์ 2557
    [อ่านข่าวทั้งหมด]
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College copy @ rigth 2015
ควรปรับขนาดหน้าเจอ 1024 x 768 พัฒนาโดย: ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่