วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

115/3 หมู่ที่ 13 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. (056) 761552 โทรสาร. (056) 761711
 
ข้อมูลสถานประกอบการ
       
ชื่อสถานประกอบการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
     
เลขที่สถานประกอบการ: 4545444-098
       
ประเภทธุรกิจ : สถานที่ราชการ  
       
ที่ตั้งปัจจุบัน : เลขที่. หมู่ที่.   ถนน.สุขาพิบาร  ตำบล. บ้านโตก อำเภอ.เมือง จังหวัด. เพชรบูรณ์
       
รหัสไปรษณีย์: 67150
เบอร์โทรศัพท์:
0857412019
       
รายละเอียดสถานประกอบการ: บริหารงานทั่วไปของจังเพชรบูรณ์
       
ผู้บริหาร: ท้วม  ดอกสุข
       
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ