วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

115/3 หมู่ที่ 13 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. (056) 761552 โทรสาร. (056) 761711
 
ข้อมูลสถานประกอบการ
       
ชื่อสถานประกอบการ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน
     
เลขที่สถานประกอบการ: 44430202-3223
       
ประเภทธุรกิจ : สถานที่ราชการ  
       
ที่ตั้งปัจจุบัน : เลขที่.108 หมู่ที่.1   ถนน.  ตำบล. ชนแดน อำเภอ.ชนแดน จังหวัด. เพชรบูรณ์
       
รหัสไปรษณีย์: 67150
เบอร์โทรศัพท์:
056761809
       
รายละเอียดสถานประกอบการ: ดำเนินงานในการให้บริการประชาชน ในการให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้า
       
ผู้บริหาร: สุรชาติ  ล้อมเพ็งเทียน
       
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ