บุคลากรแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
นาย พีระวัส นิยมไทย
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
งานพัสดุ,งานปกครอง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(โทรคมนาคม)
086-4493742
peerawas_t@hotmail.com
 
     
 
นายนิรันดร พรหมเดช
งานบริการ,งานเครื่องเสียง
อ.ส.บ..อิเล็กทรอนิกส์
083-6251809
obt02217@gmail.com
 
นายศุภชัย สายทองคำ
งานสื่อการเรียนการสอน,งานสารสนเทศ
คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
087-5448341
supachai.kmitl@hotmail.com
     
 
 
นายอภิลักษณ์ จันทร์แย้ม
งานกิจกรรม,งานธุรการ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(โทรคมนาคม)
080-5665717
ap_mond@hotmail.com
นาย พีระวัส นิยมไทย


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Department of Electronics © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน