แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ / สาระน่ารู้ ทั้งหมด
ลำดับที่
รายการ
วันที่
1 ประเพณีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 2017-06-20

 
นาย พีระวัส นิยมไทย


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Department of Electronics © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน