แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว :
   
รายละเอียดข่าว :
   
วันที่:
   
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสาร
   

นาย พีระวัส นิยมไทย


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Department of Electronics © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน