แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ / สาระน่ารู้ ทั้งหมด
ลำดับที่
รายการ
วันที่
1 กำหนดสอบ V-NET 2015-01-10
2 ชนะเลิศการแข่งขันเว็บเพจ ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2557 2014-11-21
3 ประกาศเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจเซ็ครถจักรยานยนต์ 2014-07-23
4 แจ้งข่าวปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 2014-05-14
5 ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 2014-05-13
6 แหล่งความรู้ทางด้าน IT 2014-05-13
7 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเว็บเพจ 2014-05-13
8 รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 2014-05-13
9 แผนกคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2014-05-13

 

นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย
หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน