ภาพกิจกรรม

  หัวข้อภาพกิจกรรม: ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2558
   
  รายละเอียด:
   
   วันที่โพส: 2015-08-26


นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย
หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน