ภาพกิจกรรม

  หัวข้อภาพกิจกรรม: การแข่งทักษะวิชาชีพ การออกแบบเว็บเพจ ระดับ อศจ. ประจำปี 2557
   
  รายละเอียด: การแข่งทักษะวิชาชีพ การออกแบบเว็บเพจ ระดับ อศจ. ประจำปี 2557 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   
   วันที่โพส: 2014-11-21
นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย
หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน