หมวดภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับที่
หัวข้อภาพกิจกรรม
วันที่
1 ประกวดชุดรีไซเคิล ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
2015-08-26
2 ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2558
2015-08-26
3 โครงการสานสัมพันธ์พี่รักน้อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2015-06-04
4 การแข่งทักษะวิชาชีพ การออกแบบเว็บเพจ ระดับ อศจ. ประจำปี 2557
2014-11-21
5 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน ประจำปีการศึกษา 2557
2014-09-09
6 ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องชมรม คอมพิวเตอร์
2014-07-31
7 ภาพปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้อนรับเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2557
2014-05-13
8 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเว็บเพจ
2014-05-13
9 รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
2014-05-13
10 วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรม" ชนแดนวิชาการ " ประจำปีการศึกษา 2556
2014-05-13
11 จัดอบรมการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2014-05-13


นาย ศราวุฒิ แช่มช้อย
หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน