ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาระน่ารู้
>> กำหนดสอบ V-NET   วันที่ : 2015-01-10
>> ชนะเลิศการแข่งขันเว็บเพจ ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2557   วันที่ : 2014-11-21
>> ประกาศเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจเซ็ครถจักรยานยนต์   วันที่ : 2014-07-23
>> แจ้งข่าวปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน   วันที่ : 2014-05-14
>> ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557   วันที่ : 2014-05-13
>> แหล่งความรู้ทางด้าน IT   วันที่ : 2014-05-13
>> อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเว็บเพจ   วันที่ : 2014-05-13
>> รับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   วันที่ : 2014-05-13
>> แผนกคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์   วันที่ : 2014-05-13
   
 

ภาพกิจกรรม
  
[ประกวดชุดรีไซเคิล ภ.....]
  
[ศึกษาดูงานสถานีวิทยุ.....]
  
[โครงการสานสัมพันธ์พี.....]
  
[การแข่งทักษะวิชาชีพ .....]นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


[ ลิงค์ ภายในวิทยาลัย ]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> เทคนิคพื้นฐาน
 
 
Business Computer © 2014
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน