ภาพกิจกรรม

  หัวข้อภาพกิจกรรม: ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
   
  รายละเอียด: นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ โดม วก.ชนแดน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารับการตรวจ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 10.00 น.
   
   วันที่โพส: 2014-07-01
นางโสภา โคหนองใฮ

[ลิงค์ ภายในวิทยาลัย]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> แผนกพื้นฐาน
 
 
Accounting © 2014