ข่าวประชาสัมพันธ์/สาระน่ารู้
>> ร่วมพิธีสืบสานประเพณี ลอยกระทง   วันที่ : 2014-12-08
>> แข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.เพชรบูรณ์   วันที่ : 2014-12-08
>> โครงการอบรมคุณธรร จริยธรร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   วันที่ : 2014-12-08
>> เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ปี 57   วันที่ : 2014-12-08
>> แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วันรำลึกวันรพี   วันที่ : 2014-08-13
>> ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557   วันที่ : 2014-07-01
>> กิจกรรมรับน้องแผนกวิชาการบัญชี   วันที่ : 2014-07-01
>> พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557   วันที่ : 2014-07-01
>> ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   วันที่ : 2014-07-01
>> อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนรายวิชา   วันที่ : 2014-07-01
   


ภาพกิจกรรม
  
[รางวัลรองชนะเลิศ อัน.....]
  
[ตรวจสุขภาพ นักเรียน .....]
  
[กิจกรรมรับน้องแผนกวิ.....]
  
[พิธีไหว้ครู ปีการศึก.....]

 
นางโสภา โคหนองใฮ


[ลิงค์ ภายในวิทยาลัย]
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>> แผนกช่างยนต์
>> แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
>> แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
>> แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>> แผนกการบัญชี
>> แผนกสามัญสัมพันธ์
>> แผนกพื้นฐาน
 
 
Accounting © 2014