เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานข่าว:   ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 *** สามารถดาวน์โหลด ไฟล์คลิก เอกสารเพิ่มเติม วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการและทดลองระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ขั้นสูง จำนวน 1 ห้อง ร่วมประชาพิจารณ์เสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ นำมาพิจารณาจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [23 พ.ย. 2561]   เวลา: [ 14:21:13]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น
รายงานข่าว:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น (๓๐.๒๒.๒๓.๐๗ ) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงคนินันท์ก่อสร้าง (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด (คลิกดูเอกสารเพิ่มเติม)
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: อาคารสถานที่ / พัสดุ
วันที่: [22 พ.ย. 2561]   เวลา: [ 16:14:18]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รายงานข่าว:   มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯของอาชีวศึกษาภาคเหนือและรางวัลการทำหนังสั้นแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2561
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [17 ก.ย. 2561]   เวลา: [ 00:18:51]              


>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 22 พ.ย. 2561
>> มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครองของการเรียนแบบทวิภาคี วันที่ 12-กันยายน-2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกรียติ 10 กันยายน 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 20 ส.ค. 2561
>> ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> แห่เที่ยนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันทีึ่ 28 กรกฎาคม 2561   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย วันพุธที่11 กรกฎาคม 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[มอบเกรียติบัตรให้ครู.....]
  

[มอบทุนการศึกษาและเชิ.....]
  

[การปฐมนิเทศนักศึกษาพ.....]
  

[ประชุมผู้ปกครองเพื่อ.....]
  

[ร่วมจุดเทียนถวายพระพ.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000005317  คน