วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3   หมู่ที่ 13   ถนน ชมฐีรเวช    ตำบล ชนแดน     อำเภอ ชนแดน    จังหวัด เพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์: 056-761552    โทรสาร: 056-761711