วิทยาลัยการอาชีพชนแดน  
[ เข้าสู่เว็บวิทยาลัยฯ ]


   
copyringht @ 2014 http:// www.chondaen.ac.th @ All ringhts reserved
เลขที่ 115/3 หมู่ที่ 13    ถ.ชมฐีรเวช      ต.ชนแดน      อ.ชนแดน     จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ 056-761552     โทรสาร 056-761711